Wystawa
Co to jest chromatografia?
- Jan 25, 2016 -
Chromatografii (chroma, co oznacza "kolor" i grafii "do zapisu") jest wspólne określenie dla zestaw technik laboratoryjnych do rozdzielania mieszanin. Mieszanka rozpuszcza się w płyn zwany fazy ruchomej, która prowadzi go poprzez strukturę gospodarstwa innego materiału o nazwie fazy stacjonarnej. Różne składniki mieszanki podróży przy różnych prędkościach, powodując ich rozdzielić. Oddzielenie opiera się na partycjonowanie różnicy między fazami mobilnych i stacjonarnych. Subtelne różnice współczynnika podziału związek skutkować różnicowa retencji na fazy stacjonarnej i tym samym zmiana podziału.


Chromatografia może być preparative lub analitycznych. Celem preparacyjnej chromatografii jest do oddzielania składników mieszanki dla bardziej zaawansowanych (i jest zatem formą oczyszczenia). Analitycznych chromatografii odbywa się zwykle z mniejszej ilości materiału i jest do pomiaru względnych proporcji analitów w mieszaninie. Dwa nie są wzajemnie się wykluczają.Pozdrawiam

Zespół ALWSCI